Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
| Flere

Familie/arv/skifte

Advokatene i Vika bistår personklienter innenfor familie-, arve- og skifterett.

Familierett

• opprettelse og tolkning av ektepakter og samboeravtaler
• økonomiske oppgjør ved skilsmisse og opphør av samboerforhold
• opprettelse og tolkning av testamenter

Arverett
• arverettslige spørsmål og bistand i arvetvister
• rådgivning og bistand i forbindelse arveavgift

Skifte
• rådgivning og bistand i forbindelse med skifte etter ekteskapsbrudd og skifte 
  av dødsbo
• rådgivning og bistand i forbindelse med generasjonsskifte

Det beste og rimeligste resultat oppnås normalt ved å kontakte advokat tidlig.
Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft