Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
| Flere

Landbruksjuridiske forhold

Viktige problemstillinger kan oppstå av landbruksjuridisk karakter, f eks innen jord- og skogbrukslovgivningen, odels- og åseterett, generasjons/eierskifte, konsesjonslovgivning og faste eiendommers rettsforhold.

Vi bistår klienter innenfor jord- og skogbruk om driftsformer, herunder samvirke og samdrift, i tilknytning til landbruksproduksjon, drifts- og forpaktningsavtaler, selskapsformer, avtalerforhold og vedtekter, omdannelser av drift og produksjon etc.
Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft