Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
| Flere

Selskapsrett

Advokatene i Vika utfører oppdrag og rådgivning for både små og mellomstore bedrifter uavhengig av om selskapet er formet som aksjeselskap, stiftelse, personlig selskap eller andelslag.

Vi kan i denne forbindelse blant annet tilby tjenester i tilknytning til følgende forhold:

Oppstart/etablering av foretak
Omorganisering
Oppkjøp
Emisjon
Fusjon/fisjon
Avvikling
Generasjonsskifte
Styrerepresentasjon
Konkurranserett
Markedsrett
Immaterielle rettigheter

Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft