Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
| Flere

Tryde- og Sosialrett

 

Vårt kontor har en advokat med betydelig trygderettslig erfaring, både som ansatt innenfor trygdevesenet (RTV) og som privatpraktiserende. Vi påtar oss alle typer saker innenfor folketrygdloven, herunder yrkesskade, attførings- og uførhetsaker, enslig forsørgerstønad pensjonsrettigheter m.m. Vi bistår tilsvarende i klagesaker for fylkestrygdekontor, Rikstrygdeverket og Trygderetten.

Vi tar også oppdrag for klienter med hjelpebehov i forhold til sosialkontor, boligkontor og andre kommunale etater.


Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft