Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
| Flere

Voldsskadeerstatning

 

Vårt kontor har mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Voldsofre samt ulike krisesentre. Vi har særskilt kompetanse innen voldsofferproblematikk og påtar oss bistandsadvokatoppdrag i alle typer vold- og sedlighetssaker; bistand i forbindelse med anmeldelse til politiet, søknad om voldskadeerstatning fra staten, erstatningssøksmål mot skadevolder m.m.


Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft