Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
Arbeidsrett
Tvister der arbeidstaker gjør gjeldende at arbeidsavtalen ikke lovlig ...
Les mer
Familie/arv/skifte
Advokatene i Vika bistår personklienter innenfor familie-, arve- og sk...
Les mer
Barnefordeling og samværsrett
Vårt advokatkontor har betydelig erfaring og juridisk spesialkompetans...
Les mer
Barnevernsrett
Har du problemer eller behov for bistand i forhold til barnevernet ? V...
Les mer
Fast Eiendom
AIV tilbyr juridisk rådgivning til bedrifter og privatpersoner innenfo...
Les mer
Erstatningsrett
Vi har erfaring fra personskadeerstatning både i forhold til arbeidsul...
Les mer
Forvaltningsrett
Forvaltningsorganer (kommuner, statsforvaltningen og andre organer som...
Les mer
Helserett (Pasientrett)
Vi har erfaring og påtar oss oppdrag ved feilbehandling og alle typer ...
Les mer
Landbruksrett

Viktige problemstillinger kan oppstå av landbruksjuridisk karakter, f ...

Les mer
Prosedyre
Erfaring fra en lang rekke saker for retten, både sivile saker og stra...
Les mer
Selskapsrett - styrerepresentasjon

Advokatene i Vika utfører oppdrag og rådgivning for både små og mellom...

Les mer
Tryde- og Sosialrett
Vårt kontor har en advokat med betydelig trygderettslig erfaring, både...
Les mer
Utlendingsrett
Vi bistår utenlandske borgere i asylsaker og andre saker om oppholdsti...
Les mer
Voldsoffererstatning
Vårt kontor har mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Voldsofre ...
Les mer

Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft