Erfarne advokater i Oslo sentrum

Medlemmer av Den Norske Advokatforening

Den beste bistanden for din sak

Advokatene i Vika er et advokatkontor sentralt i Oslo. Vi yter juridisk bistand innen de aller fleste rettsområder. Med fokus på høy kompetanse, personlig oppfølging og tilgjengelighet, er vi et trygt valg for din sak. Kontakt oss gjerne for å avtale et tidspunkt for en førstegangssamtale!

Avtal førstegangssamtale

Våre rettsområder

 • Arbeidsrett

 • Helserett og pasientrett

 • Familie-, arve- og skifterett

 • Strafferett

 • Barnefordeling og samværsrett

 • Trygde- og sosialrett

 • Barnevernsrett

 • Utlendingsrett

 • Erstatningsrett

 • Voldsoffererstatning

 • Fast eiendom

 • Tvisteløsning og prosedyre

 • Forvaltningsrett

Vi kjemper for deg og dine rettigheter

Rettsvitenskap er et nyansert fagfelt, og de mange lovene og reglene er for mange ukjente eller vanskelig å forstå. Det er nettopp av den grunn vi er her. Vi tar din sak i våre hender, og kjemper til siste slutt for at du skal få oppfylt rettighetene du har krav på. Uansett hva saken gjelder, er vi opptatt av nær dialog og tett oppfølging gjennom hele saksprosessen. Vi ønsker å være en trygg og god samtalepartner og støttespiller for alle våre klienter.

Kontakt oss