Et advokatkontor med allsidig bakgrunn

Vi bistår klienter over hele landet

Solid juridisk bistand siden 1993

Advokatene i Vika ble etablert som advokatkontor i 1993. Siden den gang har vi kjempet mange viktige saker for våre klienter. Vi legger vekt på høy kompetanse, personlig oppfølging, tilgjengelighet, høy servicegrad og leveringsdyktighet. Alle våre advokater er medlemmer i Den Norske Advokatforening.

Vi har erfaringen og kompetansen til å styrke din sak

Advokatene i Vika ønsker å rette seg mot privatmarkedet. Vi har allsidig bakgrunn fra ulike deler av arbeidslivet, som dommerfullmektiger, jurister og advokater i organisasjoner, advokater og styremedlemmer i næringslivet og advokater i ulike advokatfirmaer.

Priser og fri rettshjelp

Våre tjenester prises vanligvis etter timebruk. Salær pr. time fra kr 1.500,- inkl. mva. til kr 2.500,- inkl. mva. Fastpris kan avtales i saker som egner seg for dette. 

Det kan innvilges fri rettshjelp dersom vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. 

Kontakt oss gjerne for nærmere opplysninger om priser eller mulighet for fri rettshjelp.