Advokatene

Jan-Arne Isaksen

Cand. jur. 1977

Advokat 1984

Sertifisert advokatmekler 2017

   48 15 82 84

  isaksen@aiv.no

Jan-Arne Isaksen har lang allsidig prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. 

Han har vært godkjent mekler siden 2011, og ble i 2017 sertifisert advokatmekler. 

Isaksen har gestalt psykologisk utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole med tilleggsutdannelse og spesialisering i relasjonsbasert konfliktarbeid og mekling. Han gir også veiledning for å gi parter og meklere evne til å tenke kritisk og selvstendig for der i gjennom å bli bedre i stand til å velge mellom flere løsninger.

Isaksen har bistått i en lang rekke forhandlinger og tvisteløsninger knyttet spesielt til arbeidsforhold både i og utenfor domstolsystemet. Han har administrasjons erfaring, plan- og utviklingsarbeid, styrearbeid og kommisjonsarbeid både fra offentlig- og privat virksomhet. Han har også undervisningserfaring med forelesning i arbeidsrettslige emner og statsforvaltnings rett. Isaksen har god erfaring med å jobbe i team med andre advokater og fagpersoner

Tomm Skaug

Cand. jur. 1978

Advokat 1988

   40 40 16 70

  tomm.skaug@advokateneivika.no

Hjemmekontor: Stubben 5, 3404 Lier

Bakgrunn:

Juridisk førstekonsulent Rikstrygdeverket. 

Juridisk rådgiver Barneombudet.

Dommerfullmektig, Oslo byskriverembete. 

Egen advokatpraksis fra 1988

Undervisning:

Timelærer på Sykepleierhøgskole. 

Foreleser Trygdeetatskolen.

Publikasjoner: 

"Barnas Skilsmisse" Pax Forlag (medforfatter).

Rettsområder:

 • Barne- og familierett.

 • Barnevernsrett.

 • Bistandsadvokat - voldsskadeerstatning.

 • Erstatningsrett.

 • Fast eiendoms rettsforhold.

 • Forvaltningsrett.

 • Helserett/pasientrettigheter.

 • Prosedyre.

 • Strafferett - forsvareroppdrag.

 • Trygde- og sosialrett / NAV saker.

 • Utlendingsrett.

 • Alminnelig praksis.